اقامت و مهاجرت کاری

تاییدیه MIE ویزای کاری آفریقای جنوبی

تاییدیه MIE ویزای کاری آفریقای جنوبی

تاییدیه MIE ویزای کاری آفریقای جنوبی به منظور اخذ مجوز کار افراد خارجی در این کشور می باشد و یکسان سازی مدارک را برای شما و کشور و کارفرمای هدف انجام می دهد. در ادامه با جزئیات این مبحث برای اقدام در راستای کار در آفریقای جنوبی 2019 بیشتر آشنا خواهیم شد.

تاییدیه MIE ویزای کاری آفریقای جنوبی

 • مجوز کار کوتاه: به عنوان بخشی از برنامه اقتصادی آن. دولت تعداد زیادی از ویزاها را برای دسترسی به کمبود مهارت در حرفه های خاص مانند مهندسین، صنعتگران و مهارت های فنی ساخته است.
 •  مجوز کار سهمیه برای مدت زمانی معتبر باقی می ماند که دارنده مجوز در حوزه تخصص و دارندگان مجوز به کار گرفته شوند تا به اداره امور داخلی به صورت سالانه گزارش دهند تا تاکید کنند که آنها در حرفه های تعیین شده خود به کار مشغول خواهند شد.
 • ویزای عمومی کار: برای خارجیان با شرایط عمومی برای کار در آفریقای جنوبی کار می کنند، صادر میشود.
 • مجوز عمومی کار برای مدت قرارداد کار معتبر است.
 •  مجوز های کار مهارت های فوق العاده: برای صاحبنظران خارجی است که میخواهند در آفریقای جنوبی کار کنند. این مجوز به مدت سه سال معتبر است.
 • مجوز کار انتقال درون شرکت: برای کسانی است که از طریق شرکت خود برای کار در یک شرکت آفریقای جنوبی منتقل شوند. این مجوز به مدت دو سال معتبر است و غیرقابل تمدید میباشد.
 • مجوز اقامت موقت و دائم: مجوز های اقامت موقت به درخواست متقاضیان صادر میشود که قصد دارند به مدت سه ماه از آفریقای جنوبی دیدن کنند اما بیشتر از سه سال نشود.  مجوز کار همچنین میتواند تحت یک گروه مجوز موقت طبقه بندی شود.

مجوز اقامت دائم مستلزم واجد شرایط بودن است، اگر متقاضی در آفریقای جنوبی بر اساس مجوز کار حداقل پنج سال اقامت داشته باشد. مجوز اقامت دائم در سایر زمینه ها به خارجیانی داده میشود که:

 1. در حال ارائه یک پیشنهاد کاری دائم در آفریقای جنوبی هستند.
 2. مهارت ها و توانایی های استثنایی برای ایجاد یک کسب و کار در آفریقای جنوبی داشته باشند.
 3.  قصد داشته باشند در آفریقای جنوبی یک کسب و کار ایجاد کنند.
 4. واجد شرایط بودن به عنوان پناهنده از نظر بخش 27(c) قانون پناهندگان
 5. افراد بازنشسته باشند.
 6. از نظر مالی مستقل بوده و یا شهروند آفریقای جنوبی یا دارنده مجوز اقامت دائم باشند.

آیا خویشاوندی(از لحاظ بیولوژیکی یا از لحاظ حقوقی) یک شهروند اهل آفریقای جنوبی یا دارنده مجوز اقامت دائم هستند؟

مجوز کار در کشورهای آفریقایی زیر در دسترس میباشد:

 • کنیا
 • موزامبیک
 • نامیبیا
 • نیجریه
 • چک
 • زامبیا

اقامت دائم در کشورهای آفریقایی زیر موجود است:

 • کنیا
 • لسوتو
 • موزامبیک
 • نامیبیا
 • نیجریه
 • زامبیا

دروغ های رایج ویزای کاری آفریقای جنوبی تاییده MIE

شرکت غربال گری پشتیبان، ارزیابی صحت مدیریت شده (MIE)، پر تکرار ترین دروغ ها در رابطه با رزومه متقاضیان در آفریقای جنوبی را در گزارشی جدید منتشر کرده است. چاپ هفتم گزارش BSI سالانه MIE بر داده های جمع آوری شده از خدمات ارزیابی شرکت بین اول ژانویه و 31 دسامبر سال 2017، مبتنی است. در این بازه زمانی، MIE بیش از 2.87 میلیون تراکنش را به پایان رسانده است. با این که حجم برخی بررسی ها اندکی کاهش یافته است، در مقایسه با داده های سال 2016، بنا به گفته MIE CEO، این موضوع با تغییرات اقتصادی و موقعیت های مصاحبه و استخدامی کمتری که در سال 2017 وجود داشته است، تطابق دارد.

با این حال بنا به گفته فان در مرو، هنوز این نکته مثبت وجود دارد که بر خلاف تنش واضح احساس شده در اقتصاد و بازار، سازمان ها به ارزش استفاده از غربالگری پشتیبان، واقف هستند.

 1. نکات مهم یافته های گزارش BSI عبارت اند از:
 2. سوابق کیفری هنوز هم بالاترین درخواست بررسی را توسط مامورات MIE در آفریقای جنوبی دارند.
 3. در سال 2017 MIE تعداد 724507 بررسی سوء پیشینه کیفری را به انجام رساند که در این بین مشخص شد 9.91 درصد از متقاضیان دارای سوء پیشینه یا پرونده باز بودند.
 4. بیش از 52000 متقاضی که سوابق جنایی آنها مورد بررسی قرار گرفت در مورد داشتن سوء پیشینه دروغ گفته بودند.
 5. به جز منابع انسانی و کارگزینی، که در سراسر کشور وجود دارد، بیشترین تعداد بررسی سوء پیشینه کیفری مربوط به صنعت خرده فروشی بود، با این که این صنعت یکی از کمترین خطرات مربوطه را دارد.
 6. دو مورد از صنایعی که بیشترین خطرات مربوطه را داشته اند معدن کاری و تولید بودند.
 7. سال 2017 همچنین تقاضای رو به رشدی را در زمینه بررسی سوء پیشینه در بخش های دولتی و عملیات ویژه اجرایی به خود دید.
 8. تقلب و ارائه داده های اشتباه همچنان بالاست.
 9. در سال 2017 MIE تعداد 552871 بررسی را انجام داد که در این بین 14.3 درصد به دلیل دارا بودن تقلب، اطلاعات اشتباه یا اظهارات خلاف واقع، ملغی شدند.
 10. در مقام مقایسه با دیگر بررسی های غربالگری، یافته ها نشان می دهند که تایید صلاحیت متقاضیان مهم ترین جنبه است که می تواند دارای اظهارات خلاف واقع باشد.
 11. داده های دپارتمان جهانی غربالگری MIE نشان می دهد که تایید صلاحیت مهمترین موضوع مورد تقاضا برای بررسی در کل آفریقاست.
 12. عدم تطابق صلاحیت بیشترین خطرات مربوطه را در تمام 30 کشوری که MIE در آنها فعال است، به خود اختصاص داده بود که این امر اهمیت فوق العاده انجام بررسی های تایید صلاحیت به صورت فرا مرزی را نشان می دهد.
 13. خطر مربوطه بالقوه کلی بدون بررسی اعتبار تایید شده تا میزان 18.08 درصد افزایش یافته بود.
 14. به جز منابع انسانی و کارگزینی، بیشترین حجم درخواست بررسی اعتبار در بخش خدمات مالی بود.
در مورد تاییدیه MIE ویزای کار آفریقای جنوبی

در مورد تاییدیه MIE ویزای کار آفریقای جنوبی

در مورد تاییدیه MIE ویزای کار آفریقای جنوبی

پیشرو در بازار صنعت، ارزیابی تاییدیه مدیریت شده (MIE) اشاره می کند که غربالگری پیشینه به جزئی اصلی در صنعت سرتاسر جهان تبدیل شده است و وظیفه آن این است که مطمئن شود نیروی کار مناسب و ماهر و صادق وارد صنعت شود.

آنها که هستند؟

ارزیابی تاییدیه مدیریت شده (MIE) بزرگ ترین و تثبیت شده ترین شرکت غربال گری پیشینه در آفریقای جنوبی است. MIE نهادی با اعتباری بین المللی است که خدمات غربالگری پیشینه (پیش و پس از کارگزینی) را به بیش از 4000 مشتری در بخش های منابع انسانی، کارگزینی و تدارکات، ارائه می دهد.

با در نظر گرفتن حقوق متقاضیان با توجه قانون حفاظت از اطلاعات شخصی (POPI)، MIE تنها بر روی متقاضیانی که رضایت داشته باشند ارزیابی پیشینه را انجام می دهد. همچنین بسیار مهم است که توجه داشته باشیم که MIE یک دفتر اعتباری ثبت شده است و با مندرجات موجود در قانون اعتبار ملی سازگار است.

خدماتی که ارائه می دهد:

با انجام عملیات در 15 کشور در سر تا سر قاره آفریقا، خدمات MIE شامل تایید صلاحیت متقاضیان و سابقه کیفری، اعتبار، هویت، گواهینامه رانندگی و غربالگری فروشنده می شود. ارزیابی های صلاحیت MIE از طریق ثبت صلاحیت های ملی پردازش می شوند. NQR که متعلق به MIE است و توسط آن اداره می شود پایگاه داده ای شامل بیش از 3.5 میلیون سابقه مربوط به فارغ التحصیلان دانشگاهی را داراست. با بهره گیری از فناوری Afiswitch، بررسی های سوء سابقه MIE اثر انگشت متقاضیان را با سیستم شناسایی اثر انگشت خودکار (AFIS) خدمات پلیس آفریقای جنوبی (SAPS) تطبیق می دهد تا وضعیت سوء سابقه آن ها را مشخص نماید.

به عنوان راه حلی برای مبارزه با کلاهبرداری MIE نرم افزار ZoomOut را توسعه داده است که در واقع برنامه ای است که اطلاعات فروشنده و کارمند را فیلتر می کند. این فناوری تناقض های بالقوه منافع یا روابط فاسد درون زنجیره تامین سازمان مشتری را شناسایی می نماید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

7 + 1 =